Zadrugarstvo

Mala Jasikova Zaječar

Predavač - Anita Ilić, održano u oba sela