Naš proces

Izrada plana razvoja poljoprivredne proizvodnje u selu

Izrada pojedinačnih planova razvoja svakog domaćinstva (izrada plana edukacija, biznis plana, plana finansiranja)

• Organizacija stručnih predavanja i praktične obuke

• Organizacija studijskih putovanja

• Organizacija predavanja koja su od opšteg značaja (o udruživanju, subvencionicanju, apliciranju za projekte)

• Praćenje poštovanja procedura i standarda rada

• Izrada plana plasmana proizvoda/kooperacija

Unapređenje kvaliteta društvenog života stanovnika sela

• Obnova objekata od značaja

• Organizacija kreativnih radionica za meštane, žene, decu i mlade

• Organizacija seoskih proslava