Počinje modernizacija poljoprivrede u selima Dubočane i Mala Jasikova

Uručenjem sertifikata o završenoj obuci za više od 40 meštana, obeležen je završetak prve i početak druge faze u projektu „Naše selo“, koji Delta Holding sa partnerima sprovodi u selima Dubočane i Mala Jasikova kod Zaječara.

Cilj projekta je da unapredi poljoprivrednu proizvodnju i društveni život u ovim mestima. Time bi se sprečio trend odumiranja srpskog sela i pokazalo bi se da kvalitet života može da bude na istom nivou na kojem je u selima razvijene Evrope.

S obzirom na to da je znanje osnov moderne poljoprivrede, u prvoj fazi projekta akcenat je bio na edukaciji u oblasti stočarstva i voćarstva, finansiranja poljoprivredne proizvodnje, udruživanja i konkurisanja za sredstva iz domaćih i međunarodnih izvora. Organizovan je obilazak imanja Delta Agrara, a u samim selima održana su 33 predavanja.

U drugoj fazi projekta krenuće konkretna modernizacija proizvodnje. Stručnjaci iz Delta Agrara i Erste Banke sačinili su individualni plan razvoja za svako domaćinstvo. Erste Banka je, kao partner u ovom projektu, obezbedila povoljne kreditne proizvode za 20 poljoprivrednih gazdinstava, u iznosu od približno 200.000 evra, a trošak kamate preuzeće na sebe Delta Agrar. U ovoj fazi akcenat će biti na povećanju proizvodnje, kroz zaštitu voćnjaka od štetočina i biljnih bolesti, promenu ishrane stoke, poboljšanju objekata za smeštaj muznih goveda i druge aktivnosti kojima se proizvodnja na selu modernizuje i postaje profitabilnija.

Pored kreditne podrške prilagođene svakom od gazdinstava, Erste Banka će za sva zainteresovana gazdinstva iz sela Dubočane i Mala Jasikova kreirati i program finansijske edukacije, sa ciljem razvoja znanja članova gazdinstava o upravljanju finansijama.

U trećoj fazi projekta, koja će uslediti kasnije, Delta Fondacija i partneri u projektu radiće na unapređenju društvenog života, kroz obnovu škola, organizovanje kulturnih događaja.

Projekat „Naše selo“ započet je uz punu podršku lokalne samouprave na čelu sa gradonačelnikom Zaječara Boškom Ničićem. Projektu „Naše selo“ priključili su se i Privredna komora Srbije, Telekom Srbije, kompanija Square Affair Keramika Kanjiža, a projekat je otvoren i za druge kompanije i institucije koje u njemu prepoznaju pravi put za opstanak i razvoj srpskog sela.


Konkurs za dodelu podsticaja u poljoprivredi

Grad Zaječar objavio je konkurs za dodelu podsticajnih sredstava u oblasti poljoprivrede za 2019. godinu.

Na sajtu lokaolne samouprave objavljeno je da će podsticaji biti dodeljni u oblasti:

Ukupna sredstva koje je grad namenio poljoprivrednicima iznose 12 miliona dinara.

Detaljni uslovi, način i kriterijumi dodele sredstava mogu se pronaći na sajtu lokalne samouprave.

Rok do kada je konkurs otvoren različit je prema oblastima poljoprivredne proizvodnje. Za voćare konkurs traje do 15. maja, za pčelare i za nabavku mehanizacije u voćarstvu do 31. jula, a za stočare do 31. avgusta.


Priznanje „Aurea“ za projekat „Naše selo“

Projektu „Naše selo“ dodeljena je specijalna nagrada Aurea za društvenu korisnost za 2019. godinu.

Priznanje Aurea dodeljuje poslovni portal eKapija već 11 godina zaredom. O dobitnicima je odlučivao stručni žiri, a svoj glas dali su i čitaoci portala ekapija.com i aurea.rs. Uslov za učešće na konkursu bio je da su projekti realizovani tokom prethodne kalendarske godine i da ispunjavaju tri kriterijuma: inovativnost, društvenu korisnost i finansijski potencijal.

U projektu „Naše selo“ Delta Holding je započeo unapređenje poljoprivrede i društvenog života u dva zaječarska sela, Dubočane i Mala Jasikova. Ideja projekta je potpuno nova i jedinstvena, ne samo na ovim prostorima. Društvena korisnost je višestruka, jer podržava ne samo razvoj poljoprivrede, već i promenu nepovoljnih demografskih kretanja u Srbiji. Finansijski potencijal je izuzetno veliki, jer je projekat održiv i od učesnika pravi poljoprivredne proizvođače koji su konkurentni na tržištu.

Dobitnik glavne nagrade za investiciju godine je Baby Food Factory iz Beograda.