Do kvalitetne rakije uz pomoć nauke

Meštani Male Jasikove, Miloš Јоković, Zoran Stojkić i Dragan Jorgovanović završili su kurs za proizvođače rakije na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu.

Ova trojica voćara nisu želela da propuste priliku za učenje od vrhunskih stručnjaka. Kada su čuli da obuku za proizvodnju rakije vodi dr Ninoslav Nikićević, jedan od vodećih poznavalaca žestokih pića na ovim prostorima, odlučili su da sami finansiraju svoju edukaciju i prijavili se za ovu tromesečnu obuku.

Poljoprivredni fakultet u Zemunu organizovao je veliki kurs obuke za proizvođače voćnih i drugih rakija, povodom stogodišnjice postojanja ove ustanove.

Na jesen ćemo imati prilike da proverimo koliko su voćari naučili i primenili u praksi.