Predavanja o preduzetništvu

Paralelno sa ciklusom predavanja za poljoprivrednike, u Bačkom Novom Selu održava se i ciklus predavanja za žene preduzetnice, ali i sve druge meštane zainteresovane da pokrenu novi biznis.

Kako bi se pružila pomoć u osnaživanju žena, ali i mladih i svih drugih meštana zainteresovanih da pokrenu neku novu proizvodnju ili biznis, u saradnji sa Udruženjem ,,Business Innovation Programs” pokrenut je ciklus predavanja o preduzetništvu.

Na prvom održanom sastanku, predstavnici udruženja razgovarali su se meštanima i upoznali se sa njihovim idejama, dok su se na drugom održanom okupljanju već dotakli konkretnijih aspekata pokretanja novog biznisa u formi predavanja. Tema je bila izrada biznis plana, upravljanje finansijama i formiranje cena.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *