Menadžment stresa u mlečnom govedarstvu

Stres kod domaćih životinja, pa tako i mlečnih krava, može izazivati bilo kakva promena dnevnog ritma na koji su one navikle. Poštujući dobrobit životinja, proizvođači zapravo treba da nastoje da omoguće životinjama da one ispoljavaju svoje karakterične obrasce ponašanja, a to se upravo omogućava kroz eliminisanje faktora stresa.

Continue Reading